Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น UX100-003

Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น UX100-003 เป็นเครื่องเก็บข้อมูลที่มีเซ็นเซอร์ภายในสำหรับวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้ เครื่องบันทึกข้อมูลมีช่วงการวัด -20C ถึง 70C และ 15% ถึง 95% RH พร้อมความแม่นยำ 0.21C และ 3.5% RH หน้าจอ LCD แสดงอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้ในปัจจุบันโหมดการบันทึกระดับแบตเตอรี่และสถานะการเตือน เครื่องบันทึกข้อมูลรุ่น UX100 มีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้เลือกอัตราการสุ่มตัวอย่างซอฟต์แวร์ได้ 1 วินาทีถึง 18 ชั่วโมงและเก็บค่าการอ่านที่วัดได้สูงสุด 84,650 ก่อนที่จะดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ เพียงเชื่อมต่อสายเคเบิล USB (รวมอยู่ในนั้น) เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ PC ของคุณ (Windows 8, 7, Vista หรือ XP) หรือ Mac (OS X 10.6, 10.7 หรือ 10.8) จากนั้นซอฟต์แวร์ HOBOware จะกำหนดค่าตัวบันทึกข้อมูลของคุณและดาวน์โหลดข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์.

Data Logger UX100-003

รายละเอียดสินค้า Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น UX100-003

  • เซ็นเซอร์ภายในสำหรับการวัดอุณหภูมิและความชื้น
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20C ถึง 70C
  • ช่วงการวัดความชื้น 15% ถึง 95%
  • ความแม่นยำอุณหภูมิ 0.2C
  • คววามแม่นยำความชื้น 3.5% RH
  • จอแสดงผล LCD แสดงอุณหภูมิที่วัดได้
  • อ่านค่าสถานะสัญญาณเตือนระดับแบตเตอรี่และสถานะการทำงาน
  • แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบบเหรียญที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยน
  • อายุการใช้งาน 1 ปีที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 1 นาที