เครื่องวัดความหวานดิจิตอล Atago รุ่น PAL-1

เครื่องวัดความหวานดิจิตอล Atago รุ่น PAL-1