เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียรุ่น AR8500

เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียรุ่น AR8500