เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รุ่น GM8802

เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รุ่น GM8802