เครื่องวัดแก็สออกซิเจน Oxygen Meter รุ่น AS8801

เครื่องวัดแก็สออกซิเจน Oxygen Meter รุ่น AS8801