เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล-Floureon-3352C

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล-Floureon-3352C