เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล 2 แชนแนล Benetech GM1312

เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล 2 แชนแนล Benetech GM1312