เครื่องวัดดิน (Soil pH Meter) รุ่น DM-13

เครื่องวัดดิน (Soil pH Meter) รุ่น DM-13