เครื่องวัดความแข็ง Durometer Shore A รุ่น LXD-A

เครื่องวัดความแข็ง Durometer Shore A รุ่น LXD-A