เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer จาก CEM รุ่น DT-8880

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer จาก CEM รุ่น DT-8880