เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer 0-53%Brix Atago รุ่น MASTER-53α

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer 0-53%Brix Atago รุ่น MASTER-53α