เครื่องวัดความสั่นสะเทือนรุ่น AS63D

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนรุ่น AS63D