เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) Hanna รุ่น HI771

เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) Hanna รุ่น HI771