เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU TX2202L

เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU TX2202L