เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU รุ่น ATX224

เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU รุ่น ATX224