กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ชนิด 4 แถบวัด 0-14pH

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ชนิด 4 แถบวัด 0-14pH